Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius:

El. p. iniciatyvos@kaunas.lt

...
Socialinių ir sveikatinimo paslaugų plėtros gyventojų gerovei kurti visuomenėje sritis
...
Sritis „Kaunas pilnas kultūros“
...
Sritis „Kaunas – veržlus miestas“
...
Vaikams ir jaunimui draugiško miesto sritis
...
Sritis „Kaunas sportui – Sportas Kaunui“

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8-37) 42 30 88 ir vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283.

Socialinių paslaugų skyrius:

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytų veiklų – Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. p. jovita.mikaloniene@kaunas.lt;

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.2 papunktyje nurodytos veiklos – Giedrė Vareikienė, tel. (8 37) 42 49 01, el. p. giedre.vareikiene@kaunas.lt;

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.3 papunktyje nurodytos veiklos – Vilija Zakarauskienė, tel. (8 37) 20 98 21, el. p. vilija.zakarauskiene@kaunas.lt;

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Kultūros skyrius:

Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (8 37) 20 76 61, el. p. ausra.partikiene@kaunas.lt

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39 ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Kultūros paveldo skyrius:

Dovilė Miliukštė, tel. (8 37) 42 52 61, el. p. dovile.miliukste@kaunas.lt

Investicijų ir projektų skyrius:

Aušrinė Kustienė, tel. (8 37) 42 39 65, el. p. ausrine.kustiene@kaunas.lt

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39.

Jaunimo reikalų koordinatorius:

Justinas Juškevičius, mob. + 370 620 63 464, el. p. justinas.juskevicius@kaunas.lt

Švietimo skyrius:

Jurgita Česnulevičienė, tel. (8 37) 34 59 40, el. p. jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt

 

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Sporto skyrius:

* Jurga Navickienė, tel. (8 37) 73 35 16, el. p. jurga.navickiene@kaunas.lt

* dėl Kvietime teikti paraiškas prioriteto „Kaunas atviras neįgaliųjų integracijai per sportą“ – Jovilė Bartnikienė, tel. (8 37) 73 35 16, jovile.bartnikiene@kaunas.lt

Konsultacijas dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyrius:

El. p. iniciatyvos@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 35 39

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8-37) 42 30 88 ir vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283.

Socialinių paslaugų skyrius:

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytų veiklų – Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. p. jovita.mikaloniene@kaunas.lt;

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.2 papunktyje nurodytos veiklos – Giedrė Vareikienė, tel. (8 37) 42 49 01, el. p. giedre.vareikiene@kaunas.lt;

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.3 papunktyje nurodytos veiklos – Vilija Zakarauskienė, tel. (8 37) 20 98 21, el. p. vilija.zakarauskiene@kaunas.lt;

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Kultūros skyrius:

Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (8 37) 20 76 61, el. p. ausra.partikiene@kaunas.lt

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39 ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Kultūros paveldo skyrius:

Dovilė Miliukštė, tel. (8 37) 42 52 61, el. p. dovile.miliukste@kaunas.lt

Investicijų ir projektų skyrius:

Aušrinė Kustienė, tel. (8 37) 42 39 65, el. p. ausrine.kustiene@kaunas.lt

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39.

Jaunimo reikalų koordinatorius:

Justinas Juškevičius, mob. + 370 620 63 464, el. p. justinas.juskevicius@kaunas.lt

Švietimo skyrius:

Jurgita Česnulevičienė, tel. (8 37) 34 59 40, el. p. jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt

 

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Sporto skyrius:

* Jurga Navickienė, tel. (8 37) 73 35 16, el. p. jurga.navickiene@kaunas.lt

* dėl Kvietime teikti paraiškas prioriteto „Kaunas atviras neįgaliųjų integracijai per sportą“ – Jovilė Bartnikienė, tel. (8 37) 73 35 16, jovile.bartnikiene@kaunas.lt