...
Socialinių ir sveikatinimo paslaugų plėtros gyventojų gerovei kurti visuomenėje sritis
...
Sritis „Kaunas pilnas kultūros“
...
Sritis „Kaunas – veržlus miestas“
...
Vaikams ir jaunimui draugiško miesto sritis
...
Sritis „Kaunas sportui – Sportas Kaunui“
...
2016–2018 metais patvirtintos kitos finansuotinos sritys

Pagal šią sritį siekiama finansuoti projektus, kurių tikslas – psichologinės pagalbos teikimas paaugliams ir jų šeimos nariams krizės atveju, savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo paslaugų teikimas neįgaliesiems, auginantiems vaikus ar senyvo amžiaus asmenų vienišumo ir socialinės atskirties mažinimas.

Rezultatai

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8-37) 42 30 88 ir vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283.

Socialinių paslaugų skyrius:

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.1.1 ir 2.1.2 papunkčiuose nurodytų veiklų – Jovita Mikalonienė, tel. (8 37) 42 38 15, el. p. jovita.mikaloniene@kaunas.lt;

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.2 papunktyje nurodytos veiklos – Giedrė Vareikienė, tel. (8 37) 42 49 01, el. p. giedre.vareikiene@kaunas.lt;

* dėl Kvietime teikti paraiškas 2.3 papunktyje nurodytos veiklos – Vilija Zakarauskienė, tel. (8 37) 20 98 21, el. p. vilija.zakarauskiene@kaunas.lt;

Šioje srityje pagrindinis dėmesys skiriamas kultūrinės raiškos įvairovės skatinimui per kūrybišką laisvalaikio užimtumą, bendruomenės įsitraukimą į naujas veiklas ir dalyvavimą kūrybos procese bei miestiečių įtraukties į kultūrinį gyvenimą didinimą didžiųjų miesto renginių ir festivalių metu.

Rezultatai

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Kultūros skyrius:

Aušra Kriaučiūnaitė Partikienė, tel. (8 37) 20 76 61, el. p. ausra.partikiene@kaunas.lt

Pagal šią sritį siekiama finansuoti projektus, kurių tikslas – prisidėti prie ekonominių, investicinių ir turizmo sąlygų gerinimo Kauno mieste, 2022 m. Europos kultūros sostinės statuso žinomumo skatinimo bei kultūros paveldo objektų tvarkybos priemonių, turizmo ir edukacinių veiklų organizavimo Kauno mieste.

Rezultatai

Nėra duomenų

Nėra duomenų

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39 ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Kultūros paveldo skyrius:

Dovilė Miliukštė, tel. (8 37) 42 52 61, el. p. dovile.miliukste@kaunas.lt

Investicijų ir projektų skyrius:

Aušrinė Kustienė, tel. (8 37) 42 39 65, el. p. ausrine.kustiene@kaunas.lt

Pagal šią sritį siekiama finansuoti projektus, kurių tikslas – suteikti galimybę jaunimo ir su jaunimu dirbančioms organizacijoms realizuoti savo idėjas ir kurti galimybes Kauno miesto jaunimui bei skatinti įvairiapusį vaikų ir mokinių kompetencijų plėtojimą per vaikų vasaros ir (arba) dienos stovyklų organizavimą.

Rezultatai

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283, ir specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39.

Jaunimo reikalų koordinatorius:

Justinas Juškevičius, mob. + 370 620 63 464, el. p. justinas.juskevicius@kaunas.lt

Švietimo skyrius:

Jurgita Česnulevičienė, tel. (8 37) 34 59 40, el. p. jurgita.cesnuleviciene@kaunas.lt

 

Pagal šią sritį siekiama finansuoti projektus, kurie orientuoti į Kauno, kaip sportiškiausio miesto, koncepcijos išpildymą ir apjungia veiklas, kurios kryptingai orientuotos į jaunuosius Kauno sportininkus, aukščiausio lygio sportinių žaidimų komandas bei kitus sporto ir fizinio aktyvumo renginius, prisidedančius prie miesto įvaizdžio formavimo, matomus miestiečiams ir Kauno svečiams.

Rezultatai

Kontaktai

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus specialistė Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39, ir specialistė Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88.

Sporto skyrius:

* Jurga Navickienė, tel. (8 37) 73 35 16, el. p. jurga.navickiene@kaunas.lt

* dėl Kvietime teikti paraiškas prioriteto „Kaunas atviras neįgaliųjų integracijai per sportą“ – Jovilė Bartnikienė, tel. (8 37) 73 35 16, jovile.bartnikiene@kaunas.lt