KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas – Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomos Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti patvirtintos Programos sritys ir prioritetai, finansuojamos veiklos, reikalavimai išlaidoms ir projektų kokybei, siekiami rezultatai, reikalavimai pareiškėjams, projektų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami duomenys.

Peržiūrėk kvietimus

VERTINIMO ETAPAI

1. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas:

Tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.

2. Naudingumo vertinimas:

Paraiškos, sėkmingai praėjusios I etapo vertinimą, perduodamos ekspertams, kurie pagal prioritetines sritis atlieka ekspertinį vertinimą.

Komisija:

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl lėšų skyrimo programos „Iniciatyvos Kaunui“ projektams įgyvendinti, remdamasi administracinės atitikties ir tinkamumo bei ekspertų vertinimo išvadomis.

Sprendimas finansuoti:

Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.

Finansavimo sutarties pasirašymas:

Su pareiškėju sudaroma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Projektų vykdytojams

Sėkmingam projekto įgyvendinimui svarbiausia tinkamai vykdyti veiklas, pasiekti numatytus rezultatus ir už juos atsiskaityti. Įgyvendinant projektą, vykdytojų bus prašoma pateikti su projekto veiklomis susijusią informaciją bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

PASIKONSULTUOK

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus darbuotojai:

Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39 – sritys: „Kaunas pilnas kultūros“, „Kaunas – veržlus miestas“, vaikams ir jaunimui draugiškas miestas, „Kaunas sportui – Sportas Kaunui“;

Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88 – sritys: socialinių ir sveikatinimo paslaugų gyventojų gerovei kurti visuomenėje plėtra, „Kaunas pilnas kultūros“, „Kaunas – veržlus miestas“, „Kaunas sportui – Sportas Kaunui“;

Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283 – sritys: socialinių ir sveikatinimo paslaugų gyventojų gerovei kurti visuomenėje plėtra, vaikams ir jaunimui draugiškas miestas;

Pasikonsultuok

KVIETIMAI

Kvietimas teikti paraiškas – Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas dokumentas, kuriame nurodomos Savivaldybės biudžeto lėšomis numatomos finansuoti patvirtintos Programos sritys ir prioritetai, finansuojamos veiklos, reikalavimai išlaidoms ir projektų kokybei, siekiami rezultatai, reikalavimai pareiškėjams, projektų vertinimo kriterijai, paraiškų teikimo tvarka, kiti reikiami duomenys.

Peržiūrėk kvietimus

VERTINIMO ETAPAI

1. Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas:

Tikrinama, ar paraiška atitinka reikalavimus, ar pateikta reikiama informacija ir prašomi dokumentai. Vertinant tinkamumą taip pat tikrinama projekto tikslų, veiklų, išlaidų atitiktis Kvietime skelbiamiems reikalavimams ir projekto kokybė – tikslų, veiklų, lėšų loginis ryšys, administraciniai pajėgumai, turimi ištekliai, veiklų planas ir jo įgyvendinimo terminai.

2. Naudingumo vertinimas:

Paraiškos, sėkmingai praėjusios I etapo vertinimą, perduodamos ekspertams, kurie pagal prioritetines sritis atlieka ekspertinį vertinimą.

Komisija:

Savivaldybės administracijos direktoriui teikia rekomendacijas dėl lėšų skyrimo programos „Iniciatyvos Kaunui” projektams įgyvendinti, remdamasi administracinės atitikties ir tinkamumo bei ekspertų vertinimo išvadomis.

Sprendimas finansuoti:

Direktoriaus įsakymu tvirtinamas finansuojamų projektų sąrašas.

Finansavimo sutarties pasirašymas:

Su pareiškėju sudaroma Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartis.

Projektų vykdytojams

Sėkmingam projekto įgyvendinimui svarbiausia tinkamai vykdyti veiklas, pasiekti numatytus rezultatus ir už juos atsiskaityti. Projekto įgyvendinimo eigoje, projektų vykdytojų bus prašoma pateikti su projekto veiklomis susijusią informaciją bei galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą.

PASIKONSULTUOK

Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, analizės ir programų valdymo skyriaus darbuotojai:

Greta Jorudaitė, tel. (8 37) 42 35 39 – sritys: „Kaunas pilnas kultūros“, sritis „Kaunas – veržlus miestas“, vaikams ir jaunimui draugiškas miestas sritis, sritis „Kaunas sportui – Sportas Kaunui“;

Skaidrė Kareniauskaitė, tel. (8 37) 42 30 88 – sritys: socialinių ir sveikatinimo paslaugų gyventojų gerovei kurti visuomenėje plėtra, „Kaunas pilnas kultūros“, „Kaunas – veržlus miestas“, „Kaunas sportui – Sportas Kaunui“;

Mantas Gudaitis, mob. + 370 620 99 283 – sritys: socialinių ir sveikatinimo paslaugų gyventojų gerovei kurti visuomenėje plėtra, vaikams ir jaunimui draugiškas miestas;

Pasikonsultuok